Être heureux peut changer le monde : RêVolition !

Gelukkig zijn kan de wereld veranderen

Op dit moment zijn 5385 personen werkzaam voor het welzijn van 815909 anderen.

Faites comme eux : rejoignez la Volition !

 

Wat is RêVolition ?
Andere vragen en antwoorden
Sluit u aan bij RêVolition !

German Belgium English France Italia

VOLITION !

Le site Volition repose sur l'idée utopique selon laquelle un groupe important de personnes qui émet de "bonnes vibrations" peut avoir une influence positive mesurable sur l'ensemble de l'Humanité. Le but du site Volition est donc de réunir par le biais d'internet, et de manière anonyme, le plus possible de personnes susceptibles de partager en pensées "au moins 5 minutes" de leur bonheur quotidien.

[s'inscrire à Rêvolition]

 

DEFINITIE

De term Volition bestaat uit twee aan elkaar geplakte woorden: Rêve (droom) en volition (wil).

    • volonté : (wil) n.v. wilskrachtige en vastberaden uitdrukking van de intentie van een persoon; wat iemand of een groep wilt; intentie, formele manifeste verlangens.
    • rêvé : (ideaal) adj. wat helemaal past; ideaal.

"VOLITION" : 1a. bewustwording, beslissing om iets te doen ; een idee veranderen of doen evalueren. 1b. de overgang naar een hogere mate van evolutie of cultuur. 2. Daad waardoor de wil haar ideaal verwezenlijkt; fenomeen waardoor de subtiele voorstelling van een ideaal wordt verwezenlijkt; spiritueel proces dat de belichaming van het hoger bewustzijn van een individu of een groep toelaat. 3. Hist. : periode van het begin van de XXIe eeuw gedurende dewelke de menselijke gemeenschappen radicaal veranderden om de mensheid en haar ecosysteem veilig te stellen.


PRINCIPE

Onze wil, of hoger bewustzijn, werkt in op de wereld. Hoewel haar impact op de realiteit reeds lang geleden werd aangetoond (lees dit artikel over het bewustzijn), zijn wij ons hier zelden van bewust. Nochtans beïnvloedt dat wat wij zijn onze realiteit en de wereld waarin wij leven.

In juli 1993 zijn bijvoorbeeld vierduizend personen die transcendente meditatie beoefenden erin geslaagd om de criminaliteit in de stad Washington met 23 % te doen dalen (cijfers gecontroleerd door de politie van Washington, lees hier ). Er waren toen ongeveer 600 000 inwoners in Washington. Dit betekent dat 0,66 % van de bevolking een positieve invloed heeft gehad op de volledige bevolking.

Wetenschappelijke experimenten, die reeds decennia lang worden gevoerd, tonen allemaal aan dat de gedachte van een groep personen die belangrijk genoeg is een meetbare invloed heeft op de mensheid. Een menselijke ramp bijvoorbeeld, zoals een aanslag of een aardbeving, verstoort de werking van de generator van willekeurige getallen (zie het voorbeeld van 11 september, hier). Een ander voorbeeld, positiever: met 7.000 verenigde personen kan men een daling van 25 à 35 % van de internationale conflicten, een daling van 72 % van de menselijke verliezen die te wijten zijn aan het terrorisme, enz. constateren. (lees hier).

Het is belangrijk te weten dat deze positieve invloed de handelingsvrijheid niet schendt, aangezien de criminelen in de stad Washington, zoals de militairen en terroristen die zijn betrokken bij de andere experimenten, geheel vrijwillig hebben beslist om gedurende de periode van het onderzoek geen enkele misdaad te plegen. Het zou in ieder geval niet mogelijk zijn geweest om hen te overtuigen hun dodelijke activiteiten te stoppen of te matigen; maar zij hebben het helemaal alleen gedaan. Iets heeft ervoor gezorgd dat ze, hoewel ze zichzelf bleven en vrij waren in hun handelingen, verschillende keuzes in het leven maakten, positiever, voor hen en de anderen.

Stel u eens voor dat de “goede gedachten” van enkele duizenden verenigde personen de criminaliteit van een volledige stad konden stoppen, de eerlijke mensen van diezelfde stad werden noodgedwongen ondergedompeld in die positieve energie, ze vegen hun kleine gebreken uit, vermijden onenigheden en maken het leven beter, gemakkelijker, gezonder en aangenaam.

> Goede gedachten versturen kan de wereld veranderen !

Als ons individueel bewustzijn verantwoordelijk is voor ons leven, dan vormt het bewustzijn van alle mensen een soort gemeenschappelijk superbewustzijn, de diepe “wil” van onze planeet, die verantwoordelijk is voor alles wat op haar oppervlak gebeurt. Als deel van dat gemeenschappelijk bewustzijn, zijn wij allemaal verantwoordelijk voor de toestand van de aarde en de gebeurtenissen die zich hierop afspelen.

U moet de verantwoordelijkheid voor uw leven op u nemen. Door die taak, die macht, te aanvaarden, door van mening te veranderen over het belang dat u hebt in het evenwicht van onze planeet, zal u uw leven veranderen... En zoals elke zandkorrel die wordt gezuiverd en het strand verandert, kan die persoonlijke verandering van het bewustzijn, van uw diepe "wil", de wereld veranderen !

In de eerste plaats is het dat, Volition: een verandering van het individuele bewustzijn. Vervolgens begint het zoeken naar een kritische massa met een intentie, de vereniging van de "goede verlangens", de druppel water die de emmer zal doen overlopen, om te komen tot een verandering van het globale bewustzijn, een daad voor een diepe “nieuwe wil”. Een wereld-Volition !


HOE TE WERK GAAN ?

De huidige westerse gemeenschap lijdt aan neurasthenie, een neurose gekenmerkt door vermoeidheid, een staat van uitputting, somberheid, besluiteloosheid en pessimisme, als ook verschillende somatische stoornissen. De rest van de wereld voert oorlog en heeft zelfs niets te eten (zie een synthetische plaatsbeschrijving van de planeet, hier).

Er kan iets worden gedaan om de wereld te veranderen.
Hoe? Door haar “goede gedachten” te sturen. Maak uw Volition: een eenvoudige, aangename en werkelijk doeltreffende manier om vrede op aarde te brengen: word drager van het licht!
Door vrijwillig uw "goede gedachten” uit te stralen, zult u in uw eentje het leven van meer dan 150 mensen veranderen! En iedere persoon die zich bij Volition aansluit, zal op zijn beurt 150 personen meer helpen.

> Wees gelukkig en verander de wereld !

> Parlez-en autour de vous !

Le processus positif de la Volition est dépendant du nombre de "bonnes volontés", il est donc très important de réunir le plus de personnes possible. Si chaque Volitionnaire amène avec lui ne serait-ce qu'une seule autre personne, le nombre de Volitionnaires en action doublera sans cesse. Pensez donc à parler le plus possible de Volition autour de vous. Plus nous serons de fous, plus il y aura de rires !

Lees ook de rubriek "Vragen en antwoorden"

UW ENGAGEMENT

Engagez-vous à être heureux et... changez le monde !Uw enige engagement is om ten minste 5 minuten per dag gelukkig te zijn met de intentie dat iedereen van uw geluk profiteert.

- U mag een dagelijkse periode van geluk vastleggen die moet worden nageleefd en/of uw moment van geluk beleven als het zich voordoet, maar u moet ervoor zorgen dat u absoluut ten minste 5 minuten geluk per dag hebt, wat er ook gebeurt. Geen enkel excuus of vergetelheid.

- U kunt een onverwacht moment van geluk aangrijpen en de intentie hebben om het overal rond de planeet uit te stralen, terwijl u het ten volle beleeft. Hoe echter en intenser uw geluk, des te krachtiger het zal zijn. De intentie handelt in de diepte, zonder wil noch concentratie.

- Het al dan niet geloven in het feit dat uw geluk daardoor aanstekelijk kan zijn om een werkelijke impact te hebben op de wereld, zoals beschreven op deze website, verandert niets. Verschillende experimenten tonen aan dat het bewustzijn de concrete realiteit beïnvloedt, of de proefnemer nu al dan niet in die mogelijkheid gelooft… Het volstaat voor u dus gewoon om gelukkig te zijn opdat de Volition op gang komt.

- Opdat een groot deel van u er voortaan aan denkt om uw geluk uit te stralen op de wereld, volstaat het om de positieve gevolgen van uw geluk op deze website te hebben gelezen, verenigd in uw behoefte om het te proberen en uw symbolische verbintenis (hieronder).

Uw « goede gedachten » zullen bij het geluk van andere rêVolitionnaires komen voor een massale positieve impact op de mensheid!

Wees gelukkig en verander de wereld

Op dit moment zijn 5385 personen werkzaam voor het welzijn van 815909 anderen.

 

> Volition

ReVolition.org ©